НИЗОМЛАР

 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Ижроия органи тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Ички аудит хизмати тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Бошқарув ва назорат органлари марузаларининг шакли ва матнига нисбатан қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Ахборотни конфиденциал ва тижорат сири тоифасига киритишнинг мезонлари тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Акция эгаси (иштирокчиси) бўлган жамиятларнинг бошқарув органларида жамият вакилларининг жамият номидан овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Стратегия қўмитаси тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Аудит қўмитаси тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Корпоратив маслаҳатчи тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Ички назорат тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Саноқ комиссияси тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш


Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисидаги низом (20.06.2020 й.) юклаб олиш